क्र.सं.   कार्यालय                     सम्पर्क नम्वर

१. सर्लाही जिल्ला अदालत            ९८५१०७८८४५

२. जिल्ला प्रशासन कार्यालय            ९८५४०७७७७७

३. रणशेर गण                 ९८५४०३७५२२

४. जिल्ला प्रहरी कार्यालय        ९८५४०७५५५५

५.सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं १० गण     ९८५१२७२१०८

६.राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालय     ९८४१२२६१२५

७.इलाका प्रशासन कार्यालय हरिवन ९८५४०७७५५५

८.इलाका प्रशासन कार्यालय बरहथवा ०४६५४०४६७

९.जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय     ९८५४०३५९४८

१०.जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय ९८५११९९१५०

११.जिल्ला भेटेनरी अस्पताल             ९८४५८२५१७२

१२. खानेपानी डिभिजन कार्यालय          ९८५५०४४११३

१३.शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई      ९८५४०३६२१५

१४ .कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय    ९८५४०३८१४०

१५.बाग्मति सिंचाई आयोजना      ९८५१२३०३००

१६ जिल्ला वन कार्यालय         ९८५२६६०५०१

१७. घरेलु तथ साना उद्योग कार्यालय      ९८५५०१०१२३

१८. सर्लाही भन्सार कार्यालय             ९८४२०३३०९८

१९.जिल्ला आयुर्वेद औषधालय            ९८४४०४९५३९

२०.पशु क्वारेन्टाइन चेकपोष्ट            ९८१७८९०७२७

२१ भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय     ९८४१२३९३६२

२२.जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय            ९८४४०३२२५०

२३. सागरनाथ वन विकास परियोजना      ९८५४०२०३९९

२४. जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्र             ९८५४०३६५३०

२५. जिल्ला हुलाक कार्यालय             ९८१४८६३००६

२६.  उष्ण प्रदेशीय वागवानी केन्द्र        ९८५५०६०९१७

२७.जिल्ला निर्वाचन कार्यालय            ९८५४०३५४४७

२८.मलंगवा अस्पताल                  ९८४४०३८७४९

२९. सिंचाई डिभिजन कार्यालय           ९८५४०८०२२२

३०. कारागार कार्यालय                  ९८६४०६२७५६

३१.नापी कार्यालय              ९८५४०४५७९७

३२. तेलवाली अनुसन्धान कार्यक्रम        ९८५४०३६२५२